Lietuvos 100 metis

Kaip ir visoje Lietuvoje taip pat ir mūsų darželyje buvo paminėtas Lietuvos šimtmetis.

Lietuvos gimtadienis – diena, kai per įvairias veiklas galime paaiškinti vaikams, kas yra mūsų Tėvynė, Gimtinė, kurioje gyvename, jos istorija, tradicijos ir meilė jai. Valstybės atkūrimo šimtmečio proga koridoriuje eksponuojama vaikų dailės darbelių paroda „Po Lietuvos dangum“, o vasario 16-ąją pasitikome šventiniu renginiu, kurį vedė meninio muzikinio ugdymo pedagogė V. Kačinskienė ir priešmokyklinio ugdymo metodininkė R. Kadzevičienė

Į šventę vaikai rinkosi geros nuotaikos  trispalvės spalvomis papuoštais veidukais.

Renginį pradėjome iškilminga, skambia Tautine giesme. Vaikus su švente pasveikino darželio pavaduotoja ugdymui R. Jarmulkienė, palinkėjusi augti, puošti savo gimtą šalelę ir ją mylėti. Vaikai deklamavo poetų eiles apie Lietuvą, šoko liaudiškus ratelius, dainavo lietuvių liaudies dainas. Priešmokyklinio ugdymo vaikai suvaidino Balio Sruogos ištrauką ,,Giesmė apie Gediminą“. Su gera nuotaika, plojimais ir šypsenomis šventė buvo atšvęsta įspūdingai ir pakiliai.

Vaikai dar tik pradeda kūrybingą pažintį su valstybe, jos tradicijomis ir pilietiškumu, todėl turime ieškoti būdų ugdyti tautinę savimonę, saugoti kultūros papročius, kad ugdytume mažųjų kultūrines vertybes.

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2019 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“